ไลบีเรีย: บทเรียนในอนาคตจากโควิด-19 สำหรับแอฟริกา

ไลบีเรีย: บทเรียนในอนาคตจากโควิด-19 สำหรับแอฟริกา

ทุกความท้าทายมาพร้อมกับโอกาสทองและการปลุกให้ตื่นขึ้นสำหรับผู้ที่ท้าทายในการเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมที่จะเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับความท้าทายที่คล้ายคลึงกันเมื่อเกิดขึ้นในอนาคต ประเทศในแอฟริกาไม่มีข้อยกเว้นสำหรับบทบาทและหลักการทั่วไปนี้วิกฤตสุขภาพโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งในประเทศที่ก้าวหน้าและก้าวหน้าน้อยที่สุด แม้ว่าจะเป็นปัญหาทางการแพทย์ แต่ก็ได้แผ่ขยายไปสู่ภาคเศรษฐกิจ การค้า การศึกษา การขนส่งและการท่องเที่ยว สิ่งนี้จำเป็นต้องดึงความสนใจของนักการเมือง ผู้กำหนดนโยบาย และรัฐบาลโดยรวมในทวีปแอฟริกา เพื่อลดการพึ่งพาอย่างมากและการพึ่งพาการแทรกแซงจากภายนอกในการจัดการกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมและการแพทย์ของทวีป

ขณะนี้ผู้บริจาค

 ผู้บริจาคกำลังยุ่งอยู่กับปัญหาในประเทศของตนเพื่อต่อสู้และนำโรคระบาดที่ท้าทายแอฟริกาไปพร้อม ๆ กัน คุกเข่าลง เป็นบรรทัดฐานสำหรับผู้มีอำนาจ ชนชั้นสูงทางการเมือง และผู้ประกอบการธุรกิจที่จะแสวงหาการรักษาพยาบาลและการให้คำปรึกษาในยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ ระบบปัจจุบันล้มเหลวในการสร้างและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ด้านการดูแลสุขภาพที่น่าเชื่อถือและซับซ้อนในทวีปนี้ ในช่วงวิกฤตสุขภาพโลกนี้ เกือบทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในหลายประเทศในแอฟริกา อย่างไรก็ตาม ถือได้ว่าเป็นดาบสองคมหรือสิ่งที่เรียกว่าความจำเป็นอันขมขื่นหรือความชั่วร้ายที่จำเป็น นี่ไม่ได้หมายความว่างานชิ้นนี้พยายามที่จะพิสูจน์การเกิดขึ้นและการเกิดขึ้นของ Covid-19 ที่คร่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคน และขัดขวางการค้าระหว่างประเทศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในเกือบทุกแห่งทั่วโลก อย่างไรก็ตาม มันกดดันประเทศเหล่านั้นที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นแทบทุกเรื่อง โดยคิดว่าพวกเขามีทุกอย่างที่จะเติบโต และต้องพึ่งพาตนเองในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา

แต่การจัดการทรัพยากรที่ไม่ถูกต้องและการพัฒนาที่หลงลืมเพราะความคิดขอทานที่ทำให้ทวีปนี้พึงพอใจในทุกสิ่ง ผู้เยาว์และคฤหาสน์เพื่อนำประเทศของตนอย่างถูกต้องและรับใช้ประชาชนและแก้ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจในประเทศของตน อย่างไรก็ตาม แอฟริกาคาดหวังและคาดหวังที่จะเรียนรู้บทเรียนมากมายจากวิกฤตนี้เพื่อปรับปรุงระบบการดูแลสุขภาพ ลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล (ICT) เพื่อให้นักเรียนและผู้เชี่ยวชาญใช้งานกับโรงเรียนและสถาบันของตน ผ่านสื่อกลางของเทคโนโลยีอย่างที่เคยทำมาโดยชาติที่ก้าวหน้าและกึ่งก้าวหน้ามากมาย นอกจากนี้ การลงทุนในภาคเกษตรกรรมเป็นกุญแจสำคัญสำหรับแอฟริกาในการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเกิดซ้ำของวิกฤตเช่นวิกฤตอย่างไม่คาดคิด สุดท้ายแต่อย่างน้อยที่สุด อุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์เดียวกัน บทเรียนหลักและขั้นต้นทั้งสี่นี้สรุปได้ในรูป (1) ดังที่แสดงด้านล่าง รายละเอียดของพื้นที่เหล่านี้จะกล่าวถึงดังนี้

การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก

ด้านการดูแลสุขภาพที่ยืดหยุ่นและเชื่อถือได้ (BRRHF): โควิด-19 มีบทเรียนมากมายให้สอนแอฟริกาด้วย เหนือสิ่งอื่นใดกำลังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพและลดการพึ่งพาและการพึ่งพาต่างประเทศของทวีปในการแสวงหาการรักษาพยาบาล การเข้าถึงสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือและราคาไม่แพงในหลายประเทศในแอฟริกาถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ ความท้าทายนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสามครอบครัว

ประการแรก การขาดฮาร์ดแวร์และการมีอยู่ทางกายภาพของสถานพยาบาล เช่น คลินิก โรงพยาบาล และห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์

ประการที่สอง การขาดส่วนประกอบซอฟต์แวร์ของโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพ กล่าวคือในกรณีที่โรงพยาบาลและคลินิกมีอยู่จริง จิตวิญญาณในการดำเนินการและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้จะหายไป อาจไม่มีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี

ประการที่สาม อาจมีสองข้อที่กล่าวถึงข้างต้น แต่เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและผลกระทบอาจไม่สามารถทำได้ ดังนั้น การจัดการกับวิกฤตด้านสุขภาพ เช่น อีโบลา โคโรนาไวรัส และแม้แต่โรคเขตร้อนที่ลุกลาม เช่น มาลาเรียและไทฟอยด์ ก็สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของโควิด-19 และก่อนหน้านั้น การระบาดของโรคอีโบลาในปี 2014 แสดงให้เห็น นอกจากนี้ การระบายสมอง (BD) ของแพทย์ชาวแอฟริกันและผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพเป็นความท้าทายที่ทวีปต้องเผชิญ

อย่างไรก็ตาม BD เกิดจากสาเหตุสองประการที่แตกต่างกัน ประการแรก การปรากฏตัวของความท้าทายหลักสามประการที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งเผชิญกับระบบการรักษาพยาบาลที่เปราะบางหรืออ่อนแอของทวีป ประการที่สอง การขาดแรงจูงใจและแรงจูงใจในการรักษาและสนับสนุนแพทย์แอฟริกันและแพทย์และผู้เชี่ยวชาญให้กลับบ้านและช่วยปรับปรุงโครงสร้างและบริการด้านการดูแลสุขภาพ โดยทั่วไป ตามสถิติของสหภาพแอฟริกา (AU) ชาวแอฟริกันที่มีทักษะประมาณ 70000 คนอพยพจากแอฟริกาทุกปี นอกจากนี้ การศึกษาอื่น ๆ บางส่วนได้แสดงให้เห็นว่าผลกระทบของ BD นั้นแพร่หลายเมื่อพูดถึงการให้บริการสาธารณะในภาคการดูแลสุขภาพ ในประเทศแอฟริกาจำนวนมากเกินไป มีแพทย์ที่เกิดในท้องถิ่นอาศัยอยู่นอกประเทศมากกว่าในประเทศของตน สิ่งนี้ทำให้เกิดความตึงเครียดอย่างมากต่อการส่งมอบสุขภาพสาธารณะในทวีปนี้ นอกจากนี้ ในปี 2558

Credit : kamauryu.com
linsolito.net
legendaryphotos.net
balkanmonitor.net
cheapcustomhoodies.net
sassyjan.com
heroeslibrary.net
bigscaryideas.com
bikehotelcattolica.net
prettyshanghai.net